Ἡ Ἐκκλησία ἐξ ὁρισμοῦ ἔχει τὴν εὐθύνη τοῦ ἔργου τῆς μεταδόσεως τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιταγὴ τοῦ δομήτορος αὐτῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ, «…πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη…». Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ μπορεῖ καὶ ἐπιβάλλεται νὰ χρησιμοποιεῖ οἱοδήποτε ἐργαλεῖο προσφέρεται ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ἐπινοητικότητα πρὸς ἐπίτευξη τοῦ ἱεραποστολικοῦ της σκοποῦ. Τὸ Διαδίκτυο (Internet) ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον σύγχρονα καὶ θαυμαστὰ κατορθώματα τῆς ἀνθρωπίνης τεχνολογικῆς προόδου, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς δυνατότητος ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὸν Δημιουργό του. Στὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ἐπαφίεται νὰ χρησιμοποιεῖ τὶς νέες τεχνολογίες δημιουργικά καὶ ὄχι αὐτοκαστροφικά.

Μὲ αἰσθήματα χαρᾶς καὶ ἰκανοποιήσεως ἀνακοινώνουμε στὸ πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀλλά καὶ σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο, ἰδιαιτέρως στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως καθὼς καὶ στὰ ἀντίστοιχα Μέσα Κοινωνικῆς Δικτυώσεως, ὅτι ἡ Ἱερὰ μας Μητρόπολη Τρίκκης καὶ Σταγῶν δημιούργησε στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς της εὐθύνης τὸν δικό της ἰστότοπο, μέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ καθίσταται γνωστὸ τὸ πολυποίκιλο ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ ἔχει ἄμεση πρόσβαση ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος σέ ἐγκυκλίους, δελτία τύπου, ἀνακοινώσεις, πρόγραμμα Μητροπολίτου, ὁμιλίες, ἐκδηλώσεις εἴτε λατρευτικὲς εἴτε καλλιτεχνικὲς μὲ φωτογραφίες ἤ video καὶ λοιπὲς δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καὶ τῶν ἐνοριῶν της. Θεωρεῖται δὲ αὐτονόητος ἡ ἀκώλυτη χρήση τοῦ προσφερομένου ὑλικοῦ, καθὼς καὶ ἡ ἐλεύθερη καὶ εὐπρόσδεκτος συμμετοχὴ ὅλων στὶς προαναφερόμενες ἐκδηλώσεις.

Γιὰ ὁποιαδήποτε πληροφορία μπορεῖτε νὰ ἀπευθύνεσθε στὸν ἐκπρόσωπο τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὸν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Ἀλέξιον Κανίναν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθὼς καὶ στὸν ὑπεύθυνο τῆς ἰστοσελίδος Πρωτοπρεσβύτερον Γεώργιον Γραδούλαν.

Διεύθυνση τῆς Ἰστοσελίδος: www.imtks.gr
Διεύθυνση ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομεῖου: imtks1@gmail.com

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ιερά Μητρόπολις Τρίκκης και Σταγών

Ιερά Μητρόπολις Τρίκκης και Σταγών