ΕΙΚΟΝΑ & ΗΧΟΣ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας θεωρώντας ἐπιβεβλημένη τὴν ἀνάγκη δημιουργίας Σχολῆς Γονέων, ὥστε νέοι ἄνθρωποι καὶ νέα ζευγάρια νὰ γνωρίσουν τὴν εὐλογία ποὺ παρέχει ὁ Θεὸς διὰ τοῦ γάμου μὲ τὴν γέννηση παιδιῶν, διοργανώνει συναντήσεις ἀνὰ δεκαπενθήμερον στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Μπάρας πρὸς ἐνίσχυση τῆς ἐργώδους προσπαθείας τους γιὰ τὴν ὑλικὴ καὶ πνευματικὴ ἄνδρωση τῶν παιδιῶν τους μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπειρία καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ γνώση κατηρτισμένων εἰδικῶν ἐπιστημόνων καὶ πνευματικῶν ἀνθρώπων τοῦ χώρου τῆς Ἰατρικὴς, τῆς Θεολογίας καί τῆς Παιδαγωγικῆς.

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς διαθέτει εἰδικὸ χῶρο ἀπασχολήσεως καὶ φυλάξεως τῶν παιδιῶν, ὥστε ἀπερίσπαστοι οἱ γονεῖς νὰ συμμετέχουν στὴν ἐν λόγῳ συνάντηση.