Πρόγραμμα ὁμιλητῶν κατὰ τοὺς Κατανυκτικοὺς Ἐσπερινοὺς στήν Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης 2023

8888Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι καθὼς πλησιάζει ὁ χρόνος τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς κατ’ ἐξοχὴν πνευματικῆς περιόδου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ ὁποία καταλήγει εἰς τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, προγραμματίζομεν πρὸς τοῦτο ἐκδηλώσεις ὁμιλιῶν κατὰ τὰς Κυριακὰς τῆς περιόδου αὐτῆς, πρὸς πνευματικὸν καταρτισμὸν καὶ ἐνίσχυσιν ὅλων τῶν χριστιανῶν εἰς τὸ πνευματικὸν στάδιον τῆς ἀθλήσεως τῶν ἀρετῶν τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Οἱ ὁμιλίες θὰ λαμβάνουν χώρα κυρίως ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων, τὸ ἑσπέρας τῶν Κυριακῶν περί τήν 6ην ὥραν συμφώνως τοῦ προγράμματος, τὸ ὁποῖον ἀκολουθεῖ:

Κυριακὴ 26 Φεβρουαρίου 2023,

«Τῆς Συγχωρήσεως», ὥρα 6 μ.μ.:

Ἱ. Μητρ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης  κ. Χρυσόστομος.

Κυριακὴ 5 Μαρτίου 2023,

(Α΄ Νηστειῶν) «Τῆς Ὀρθοδοξίας», ὥρα 6 μ.μ.:

Ἱ. Μητρ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Βασιλάκος, Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ Θηβῶν, Συγγραφέας καί Ὑπεύθυνος Νεότητος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας.

Κυριακὴ 12 Μαρτίου 2023,

(Β΄ Νηστειῶν), «Τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ», ὥρα 6 μ.μ.:

Ἱ. Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Τρικάλων

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἱερομόναχος Λουκᾶς Ξενοφωντινός, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους.

Κυριακὴ 19 Μαρτίου 2023,

(Γ΄ Νηστειῶν), «Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως», ὥρα 6:00 μ.μ.:

Ἱ. Ν. Ἁγίων Κωνσταντινου καί Ἑλένης Τρικάλων

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἀρχιμανδρίτης Ἀχίλλιος Τσούτσουρας, Ἱεροκήρυκας Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Κληρικός Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης.

Κυριακὴ 26 Μαρτίου 2023,

(Δ΄ Νηστειῶν), «Τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου Κλίμακος», ὥρα 6:00 μ.μ.:

Ἱ. Μητρ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἱερομόναχος Ἀθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, Ὑμνογράφος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους.

Κυριακὴ 2 Ἀπριλίου 2023,

(Ε΄ Νηστειῶν), «Τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας» ὥρα 6 μ.μ.:

Ἱ. Μητρ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σχοινᾶς, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Φιλοπάππου.

          Σᾶς παρακαλοῦμεν καὶ σᾶς προτρέπουμε πατρικῶς, ὅπως παρευρεθῆτε εἰς τὰς ἐν λόγῳ ὁμιλίας, εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἀπολάβητε τῶν ὠφελειῶν τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐνδυνάμωσιν τῶν ἀντιστάσεων ἔναντι τῶν ποικίλων πειρασμῶν τῶν ὁποῖων ἀντιμετωπίζομεν εἰς τὸν καθ’ ἡμέραν ἀγῶνα μας.

Καλὴ καὶ Ἁγία Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ!