Πρόγραμμα διπλών Θείων Λειτουργιών στην πόλη των Τρικάλων τις εορτές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων

2222222

Στίς ἐνορίες:

α) Ἁγίου Νικολάου (Μητροπολιτικός), β) Παναγίας Ἐπισκέψεως, γ) Ἁγίου Ἀθανασίου Μπάρας, δ) Ἁγίου Νεκταρίου, ε) Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης καὶ στ) Ζωοδόχου Πηγῆς Σαραγίων:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ἐπιτρεπόμενος ἀριθμός πιστῶν σέ Ναούς 25 πρόσωπα καί στον Μητροπολιτκό Ναό Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων 50 πρόσωπα. Κατά τον ὑπολογισμό τῶν ὡς ἄνω προσώπων ἐξαιρούνται οἱ Λειτουργοί καί τό προσωπικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (ἱεροψάλτες, νεωκόροι, ἐπίτροποι κλπ.).

Α) Διά Ἑορτή Χριστουγέννων:

Ἡ πρώτη, μὲ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, 5:00 ἕως 8:30 π.μ. καὶ ἡ δεύτερη ἄνευ ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου 9:00 ἕως 10:30 π.μ..

Β) Διά Ἑορτές Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ καί Ἁγίου Βασιλείου

(ἐκτός Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ):

Ἡ πρώτη 7:15-9:00 π.μ. καὶ ἡ δεύτερη 9:30 ἕως 11:00 π.μ. (ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου θά τελεσθεί τήν παραμονή τό ἀπόγευμα στίς 5 μαζί μέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ). Μετά τό πέρας καί τῶν δύο Λειτουργιῶν θά ψαλεῖ ἡ Ἐπίσημος Δοξολογία διά τήν πρώτην τοῦ ἔτους καί ἐν συνεχείᾳ ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τῆς Ἐνορίας.

Γ) Διά Ἑορτή Θεοφανείων:

Ἡ πρώτη 7:00 ἕως 9:00 π.μ. καὶ ἡ δεύτερη 9:30 ἕως 11:00 π.μ. (ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου θά τελεσθεῖ τήν παραμονή τό ἀπόγευμα στίς 5). Μετά τό πέρας καί τῶν δύο Λειτουργιῶν θά τελεσθεῖ ὁ Μέγας Ἁγιασμός.

Στίς ὑπόλοιπες ἐνορίες τῆς πόλεως καὶ στά χωριά θὰ τελεῖται μία Θεία Λειτουργία καί οἱ λοιπές ἱερὲς Ἀκολουθίες τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου σύμφωνα με τό ἐπίσημο Πρὀγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.