Υποδοχή του Τιμίου Ξύλου στην Πύλη Τρικάλων 15.9.2019