Πανήγυρις Συνάξεως πάντων των εν Τρίκκη Αγίων 6.10.2019