Τρίκκης Χρυσόστομος: «τὸν θάνατο καὶ τὸν τάφο διαδέχεται ἡ αἰώνια ζωὴ ἐν Χριστῷ»