Αντιφώνηση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου στην Κεντρική Πλατεία Τρικάλων την ημέρα ενθρονίσεώς του

071Αντιφώνηση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου

στην Κεντρική Πλατεία Τρικάλων

την ημέρα ενθρονίσεώς του 12.11.2015

 

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν κ. κ. Ἱερώνυμε,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἁρχιερεῖς,

Ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Ἐντιμότατοι ἄρχοντες τοῦ τόπου μας,

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

Λαέ τοῦ Θεοῦ περιούσιε καί εὐλογημένε,

 

Μία καινούργια σελίδα ξεκινᾶ σήμερα στήν ἱστορία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας! Ὁ Μητροπολίτης τῶν καρδιῶν μας, ὁ πολυσέβαστος γέροντάς μας κ. Ἀλέξιος, ὁ ὁποῖος ἐπί τριάντα τέσσερα ὁλόκληρα χρόνια διακόνησε θυσιαστικά τόν τόπο μας καί ὅλους ἐσᾶς, πῆρε μία γενναία ἀπόφαση. Νά δείξει ὅτι ὅσοι διακονοῦν τήν Ἐκκλησία δέν ἀγκιστρώνονται στά ἀξιώματά τους, ἀλλά σκέπτονται καί δροῦνε μέ κριτήριο τί εἶναι συμφέρον γιά τό ποίμνιό τους, γιά τούς ἀνθρώπους πού ἀγάπησαν καί ἀγαποῦνε. Ἔτσι καί ὁ Μητροπολίτης μας. Παρότι τόσο ὁ νοῦς του ὅσο καί ἡ καρδιά του εἶναι σέ ἀκμαιότητα,ἔκρινε σωστό νά παραδώσει τήν σκυτάλη στή νεώτερη γενιά, διότι ἡ ἐποχή μας ἀπαιτεῖ δυνάμεις καί ἐνθουσιασμό, προκειμένου ὄχι μόνο τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου νά διαδοθεῖ, ἀλλά καί τά πρόσωπα νά ἀναλώνουν τόν ἑαυτό τους μέ τήν ὁρμητικότητα καί τόν δυναμισμό τῆς νεότητος!

Ἡ σεπτή Ἱεραρχία τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέλεξε τήν ταπεινότητά μου νά συνεχίσω τό μεγάλο καί πολυποίκιλο ἔργο τοῦ γέροντός μας. Μέ ἐξέλεξε γιά νά τόν τιμήσω καί νά τόν τιμήσουμε. Γιά νά τόν ἔχουμε δίπλα μας, ὥστε μέ τίς συμβουλές καί τήν πολύτιμη παρακαταθήκη του νά μποροῦμε νά συνδυάσουμε τόν ἐνθουσιασμό καί τήν πεῖρα. Νά γίνεται ἐκεῖνος τό ὑπόδειγμα τῆς ταπεινῆς διακονίας καί συμπαραστάσεως, ἀλλά καί ἐμεῖς ὅλοι νά ἀντλοῦμε δύναμη ἀπό τήν προσευχή καί τήν εὐχή του, γιά νά συνεχίζουμε τό πνευματικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας!

«Ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καί ἐγένετο. εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον» (Ιώβ 1,21). Λοιπόν! Ξεκινοῦμε σήμερα αὐτή τήν καινούργια σελίδα μέ ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς μας! Γνωρίζοντας ὅτι θά διακονήσουμε ἕναν τόπο ξεχωριστό, εὐγενικό, δημιουργικό, καινοτόμο, μέ διάθεση καί ἐνθουσιασμό γιά πρόοδο! Ἕναν τόπο πού ἤδη ἔχουμε ἀγαπήσει, κατά τήν παραμονή μας σ’ αὐτόν ἐπί ἕνα καί πλέον ἔτος! Ἕναν τόπο πού ἔγινε πατρίδα καί σπίτι μας! Μέ ἀνθρώπους πού γνωρίζουν νά ἐκτιμοῦν, εἶναι ἕτοιμοι νά προσφέρουν, ἀλλά καί ζητοῦν ἀπό τήν Ἑκκλησία του νά εἶναι ζωντανή καί δυναμική! Νά εἶναι πρωτοπόρος! Νά ξεκινᾶ τόν παροξυσμό τῶν καλῶν ἔργων καί νά ἐμπνέει! Καί εἶναι πρόθυμος αὐτός ὁ τόπος νά κρατήσει τό χέρι πού ἡ Ἐκκλησία τοῦ ἁπλώνει καί νά σχηματίσει ἁλυσίδα ἀγάπης, πίστης, προσφορᾶς, διακονίας! Μία ταπεινή καί τήν ἴδια στιγμή δημιουργική επανάσταση! Ἁθόρυβη, ἀλλά καί οὐσιαστική! Πού θά διασώσει τήν παράδοση καί τήν συνέχεια, ἀλλά καί θά χαράξει νέους δρόμους καί τρόπους! Πού θά ἐμπνέεται ἀπό τόν Χριστό καί τούς Ἁγίους μας, ἐκείνους πού ἀγκάλιασαν τούς πονεμένους, τούς σκλαβωμένους σέ σκληρούς δυνάστες, ἐκείνους πού ἀναζητοῦσαν παρηγοριά καί γαλήνη καί ἐλπίδα!

Εἴμαστε λοιπόν ἐδῶ! Μαζί σας! Μέ τήν ὄρεξη τῆς νεότητος! Γιά νά ἀπευθυνθοῦμε στούς νέους μας! Σέ ὅλους αὐτούς πού βρίσκονται ἐδῶ σήμερα καί σέ ὅλους τούς ἄλλους πού θά προσπαθήσουμε νά γνωρίσουμε! Γιά νά ἀφουγκραστοῦμε τόν παλμό τους! Τίς ἀνησυχίες τους! Γιά νά δοῦμε μαζί τί ζητοῦν καί τί περιμένουν ἀπό τήν Ἐκκλησία! Ἀλλά καί γιά νά τούς καλέσουμε νά ἐνεργοποιηθοῦν καί ἐκεῖνοι μαζί μας! Νά νιώσουν τήν Ἑκκλησία σπίτι τους! Νά κάνουν τήν ζωή της ζωή τους! Ὄχι γιά νά ἀποκοποῦν ἀπό τόν κόσμο καί τήν πραγματικότητα τῶν καιρῶν μας, ἀλλά γιά νά δώσουν σ’ αὐτόν τόν κόσμο καί στόν ἑαυτό τους τό μήνυμα πού ἀλλάζει τά πάντα! Τήν ἀγάπη πού γίνεται δημιουργία! Τήν πίστη στόν Χριστό πού κάνει νά νικοῦμε τούς μικρότερους καί μεγαλύτερους πειρασμούς καί δοκιμασίες τῆς ζωῆς! Τήν ὀμορφιά τῆς πνευματικῆς καί πολιτιστικῆς μας παραδόσεως, πού μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά ξέρουμε ποιοί εἴμαστε καί τί θέλουμε, σέ μία ἐποχή συγχύσεως καί ἀποπροσανατολισμοῦ, ἐγκλωβισμοῦ στίς εἰκόνες, τήν τεχνολογία, τό ἐφήμερο, χωρίς ὅμως διέξοδα! Σᾶς χαιρετῶ ἀπό τήν καρδιά μου! Σᾶς εὐχαριστῶ, παιδιά, πού εἶστε σήμερα ἐδῶ! Ὁ Ἐπίσκοπος θά εἶναι φίλος καί ἀδελφός, πρωτίστως, μά πάντοτε ἀληθινός, ἀκόμη κι ἄν ἡ ἀλήθεια δυσκολεύει!

Εἴμαστε λοιπόν ἐδῶ! Καί θέλουμε νά συναντήσουμε τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ὁ κάθε ἄνθρωπος! Ἰδιαιτέρως ἐκεῖνος πού αἰσθάνεται τήν κρίση νά τόν ταλαιπωρεῖ. Τήν φτώχεια. Τήν ἀπόγνωση. Τή δυσκολία τῆς ἐπιβίωσης. Πού λυπᾶται γιατί δέ νιώθει ἐπαρκής γιά νά στηρίξει τά παιδιά του, τούς γύρω του, τελικά τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό. Ἡ Ἑκκλησία ἔχει κάνει πολλά γιά νά βοηθήσει πρός αὐτή τήν κατεύθυνση! Μαζί θά συντηρήσουμε ὅ,τι ὑπάρχει ὡς παρακαταθήκη ἀπό τόν γέροντά μας καί θά κάνουμε καινούργια βήματα! Τόν εὐχαριστοῦμε διότι ἀγωνίστηκε ὥστε νά μήν ὑπάρχει κάποιος πού νά μήν ἔχει τουλάχιστον ἕνα πιᾶτο φαγητό στήν Μητρόπολή μας! Χρέος μας εἶναι ἀκόμη νά προσπαθήσουμε ὥστε, ἐκτός ἀπό τήν ὑλική τροφή, ὅσοι συνάνθρωποί μας τό ἐπιθυμοῦν, νά βρίσκουν στούς ἐκκλησιαστικούς χώρους πρόσωπα ἀγάπης, μέ τά ὁποῖα νά μποροῦν νά συζητοῦν, νά μοιράζονται τά προβλήματά τους, νά νιώθουν λιγότερο μόνοι. Διότι δέν εἶναι μόνο ἡ φτώχεια τό πρόβλημα τῶν καιρῶν μας, ἀλλά καί ἡ μοναξιά! Καί ἡ Ἐκκλησία, μέ ὄλες της τίς πρωτοβουλίες αὐτό θά ἀγωνιστεῖ νά ἐλαττώσει: τή δυσκολία τῆς ἐπικοινωνίας! Γιά νά σχηματιστεῖ τό χαμόγελο στά πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν μας! Ζητῶ τήν βοήθεια καί τήν συμπαράσταση ὅλων! Νά πυκνώσουμε τίς τάξεις τῶν ἐθελοντῶν πού διακονοῦν στίς ἐνορίες καί ἀπό τό περίσσευμα ἤ τό ὑστέρημα των ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἀλλά καί τῶν καρδιῶν μας, νά συνεχίσουμε καί νά ἀνανεώσουμε τό φιλανθρωπικό ἔργο!

Εἴμαστε λοιπόν ἐδῶ! Καί θέλουμε ὅλοι μαζί, σ’ αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς, νά πορευθοῦμε ἑνωμένοι! Ἡ πατρίδα μας καί ἡ κοινωνία μας δοκίμασαν νά βροῦνε νόημα χωρίς Θεό. Μέ γνώμονα τίς ἀνθρώπινες δυνάμεις! Ἕναν πολιτισμό πού πέτυχε πολλά, ἀλλά δέν κράτησε ὡς πολύτιμα τιμαλφῆ τήν πίστη στόν Θεό καί τήν ἀγάπη στόν ἄνθρωπο, μέ ἀποτέλεσμα νά πορευτεῖ ὁ καθένας μέ γνώμονα τό συμφέρον του! Ἔτσι διαρραγήκαμε! Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ ὅλους σέ μία πανστρατιά ἐπανόδου στόν Θεό! Νά ἐργαστοῦμε ἔχοντας σ’ Ἐκεῖνον τήν ἐλπίδα! Ἅρχοντες καί ἀρχόμενοι! Κλῆρος καί λαός! Νά κοπιάσουμε κατά ἄνθρωπον, ἀλλά καί νά προσευχηθοῦμε στόν Θεό μέ ἐμπιστοσύνη γιά τά ὑπόλοιπα. Αὐτός θά εἶναι καί ὁ δικός μας ἀγώνας! Νά φέρουμε τόν Θεό στίς καρδιές μας! Γι’ αὐτό καί θά ξεκινήσουμε ἀπό τήν Μητέρα Του, τήν Παναγιά μας! Τήν 1η Δεκεμβρίου θά ξανασυναντηθοῦμε σ’ αὐτόν τόν χῶρο γιά νά ὑποδεχθοῦμε καί νά συνοδεύσουμε στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γοργοεπηκόου, γιά νά εἶναι αὐτή πού θά μεταφέρει στόν Θεό τά αἰτήματα καί τίς ἀγωνίες μας! Γιά νά ξεκινήσει ἡ λατρευτική ἑβδομάδα πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου μέ τήν εὐλογία αὐτῆς πού φόρεσε τό ὡμοφόρι στόν Ἄγιο, γιά νά θυμηθοῦμε ὅτι οἱ γιορτές πού στολίζουν τήν παράδοση καί τήν ζωή μας εἶναι εὐκαιρίες πνευματικῆς ἀφυπνίσεως, μετανοίας, ἀλλά καί ἐμπιστοσύνης στόν οὐρανό!

Ἄκουσα μέ προσοχή τούς ἐγκαρδίους λόγους σας, κύριε Δήμαρχε! Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό τήν καρδιά μου καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θά συμπορευθοῦμε στήν προσπάθεια ὁ τόπος μας νά ἐπικεντρωθεῖ στόν ἄνθρωπο καί στίς ἀνάγκες του. Ὅτι θά συνεχίσουμε τόν ἀπό κοινοῦ ἀγώνα Ἐκκλησίας καί Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως γιά τή βελτίωση τῆς ποιότητος ζωῆς ὅλων. Τό ἴδιο θά γίνει καί μέ τούς Δημάρχους τῶν ἄλλων περιοχῶν, οἱ ὁποῖες ἀνήκουν ἐκκλησιαστικῶς στήν Ἱερά Μητρόπολή μας. Σέ μία δύσκολη ἐποχή ὁ τόπος μας ἔχει ἀποδείξει ὅτι εἶναι καί πρωτοπόρος καί δυναμικός. Στά πλαίσια τῆς ἀποστολῆς της ἡ Ἐκκλησία θά συνεργαστεῖ, θά ἐμπνεύσει καί θά δώσει τό ἔναυσμα ὥστε μαζί μέ τήν τεχνολογία νά ἀφυπνιζόμαστε καί πνευματικά!

Σᾶς εὐχαριστῶ ἀκόμη, κύριε Δήμαρχε, καί γιά τά αἰσθήματά σας τόσο πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμον, ὅσο καί πρός τούς Σεβασμιωτάτους Ἁρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν στή χαρά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας! Ζητῶ τή στήριξη τόσο τή δική σας, ὅσο καί ὅλων τῶν ἀρχόντων τοῦ τόπου μας καί ἐπικαλοῦμαι τίς πρεσβεῖες τοῦ προστάτου μας Ἁγίου Βησσαρίωνος Ἀρχιεπισκόπου Τρίκκης, γιά νά εἶναι πλούσιες οἱ εὐλογίες τοῦ Θεοῦ πρός ὅλους μας!

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί! Ὁ πολυσέβαστος γέροντάς μας κ. Ἀλέξιος ἦταν ἐπί τριάντα τέσσερα χρόνια, καί θά παραμείνει, ἐνθρονισμένος στούς θρόνους τῶν καρδιῶν σας! Ζητῶ κι ἐγώ μέ τήν σειρά μου, νά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ἐνθρονιστῶ στό παραθρόνιό τῶν καρδιῶν σας, μαζί του!Θέλω νά σᾶς διακονήσω, ὅπως κι ἐκεῖνος! Γιά νά συνεχίσει τό χαμόγελο τό ὁποῖο ἡ πίστη στόν Θεό γεννᾶ, τό χαμόγελο τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ νά δίνει νόημα καί ζωή στήν ἀπό κοινοῦ πορεία μας! Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν παρουσία σας! Γιά τά πολλά μηνύματα καί τίς εὐχές πού μοῦ στείλατε ὅλο αὐτό τό διάστημα τῆς ἀναμονῆς γιά τήν σημερινή καινούργια σελίδα! Στίς 11 Ὀκτωβρίου, κατά τήν ὥρα τῆς χειροτονίας, ὁ γέροντάς μου ἔβαλε ἐπί τῆς κεφαλῆς μου τήν μίτρα, ὡς στέφανον ἐκ λίθων τιμίων, κατά τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ ὑλικοί λίθοι ὅμως δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μία ὑπόμνηση τῆς ἀγάπης τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ὁποία ὁ Ἐπίσκοπος καλεῖται νά ἀγωνιστεῖ. Ἡ δική σας ἀγάπη θέλω, προσεύχομαι καί θά ἀγωνιστῶ νά εἶναι τό στολίδι μου! Τά πρόσωπά σας, οἱ πολύτιμοι λίθοι! Καί ἡ κατά Θεόν πρόοδός σας ὁ στόχος τῆς διακονίας μου! Χαιρετῶ τόν καθέναν ἀπό ἐσᾶς καί σᾶς καλῶ νά πορευθοῦμε μαζί στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, στόν δρόμο τῆς συνάντησης τῶν προσώπων καί τῶν καρδιῶν, στόν δρόμο τῆς Ἐκκλησίας!

Καλῶς ἀνταμωθήκαμε!

070