Κυριακή ΙΖ΄ Λουκά (Ασώτου). Ευαγ. ανάγν.: Λουκ. ΙΕ΄, 11-32.

«…Ο νεώτερος υιός απεδήμησεν εις χώραν μακράν, και εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν (περιουσία) αυτού ζών ασώτως».

Kyriaki AsotouΑπό τις πλέον συγκινητικές παραβολές είναι η σημερινή, αυτή του Ασώτου υιού. Συνάμα δε είναι και ενθαρρυντική για όλους εμάς τους θνητούς ανθρώπους. Μέσα στους στίχους της παραβολής παρουσιάζεται το κατάντημα του ανθρώπου όταν απομακρύνεται από τον Πλάστη του, αλλά και η άπειρη αγάπη του Θεού Πατέρα προς το δημιούργημά Του, τον άνθρωπο.

Ένας νέος άνθρωπος, λοιπόν, εγκαταλείπει το πατρικό του σπίτι και φεύγει για μακρινή χώρα. Ονειρεύονταν πως εκεί θα αποκτούσε πλήρη ελευθερία. Άραγε και πόσοι σημερινοί νέοι δεν ζουν με αυτό το «όνειρο»; Σε σύντομο χρονικό διάστημα διασκορπίζει το μερίδιο της περιουσίας και φτάνει έτσι στον έσχατο ξεπεσμό, σε σημείο μάλιστα να τρώει τις τροφές των γουρουνιών.

Κάποτε όμως συνέρχεται, συγκλονίζεται, μετανοεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, παρά η επιστροφή στην πατρική αγκαλιά, πράγμα το οποίο και κάνει. Αντικρίζουμε, αγαπητέ αναγνώστη, την αποκατάσταση από τον ξεπεσμό, την ειρήνη και χαρά του πατρικού οίκου από την αθλιότητα της μακρινής εκείνης χώρας. Αντικρίζουμε την αγάπη του πατέρα που τόσα χρόνια περίμενε με αγωνία την επιστροφή του γιου του. Τώρα δέχεται ο άσωτος πρόθυμα την αγκαλιά του πατέρα του.

Είναι γεγονός πως μερικοί άνθρωποι αναγνωρίζουν τις τυχόν αμαρτίες τους, αλλά δεν μετανοούν και βρίσκονται σε απόγνωση. Τελικά κάνουν τα ίδια και χειρότερα, πιστεύοντας πως δεν υπάρχει σωτηρία για αυτούς. Η συγκεκριμένη παραβολή όμως μας αποδεικνύει το αντίθετο. Πως δεν υπάρχει δηλαδή καμία αμαρτία που να νικάει την φιλανθρωπία του Θεού.

Αναλύοντας την ευαγγελική περικοπή, πρέπει να πούμε, πως το πρόσωπο του πατέρα της παραβολής ταυτίζεται με τον φιλεύσπλαχνο Θεό μας. Οι δύο υιοί παρομοιάζονται ως οι δίκαιοι και αμαρτωλοί άνθρωποι. Ο μεγαλύτερος εφαρμόζει πιστά τις εντολές του πατέρα, ενώ ο νεότερος επιθύμησε την αμαρτία και αρνήθηκε να είναι μαζί με τον πατέρα. Με λίγα λόγια εκμεταλλεύθηκε την φιλανθρωπία του Θεού και υποδουλώθηκε στις ηδονές του κόσμου τούτου.

Πρέπει να ομολογήσουμε πως η αμαρτία δεν γνωρίζει κορεσμό. Στην συγκεκριμένη παραβολή μάλιστα παρομοιάζεται σαν τα ξυλοκέρατα, τα οποία όταν τα τρώει κάποιος στην αρχή του φαίνονται στην γλώσσα γλυκά, ενώ αργότερα αποκτούν μια τραχεία γεύση σαν να τρως άχυρα. Ίδια ακριβώς είναι και τα χαρακτηριστικά της αμαρτίας.

Ο δρόμος του νεότερου γιου δεν είναι άγνωστος στην εποχή μας. Στο όνομα τάχα της δήθεν ελευθερίας πολλοί αρνούνται τον Θεό. Εγκαταλείπουν τον Πατρικό οίκο, δηλ. την Εκκλησία, και φεύγουν «εις χώραν μακράν». Είναι καιρός όμως να δούμε πια είναι αυτή η χώρα.

Πρώτα-πρώτα είναι η αμφισβήτηση. Πολλοί αμφισβητούν τα πάντα, θεσμούς, αυθεντίες, μα πάνω απ’ όλα την πίστη. Αμφισβητούν τον θεσμό της Εκκλησίας, το έργο και την αποστολή της, τους λειτουργούς και τα διάφορα πρόσωπα που την υπηρετούν. Ξεκινώντας από ιστορικά λάθη και προσωπικές αδυναμίες φτάνουμε να αμφιβάλλουμε την αποστολή και την αξία της.

Δεύτερον είναι η άρνηση. Μερικοί δυστυχώς φθάνουν πιο πέρα. Από την αμφισβήτηση καταλήγουν στην άρνηση. Όποιος βρίσκεται στην «χώρα» της απιστίας ξεχνά τον Θεό και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως «σκοτώνει» την πίστη του.

Τρίτον και τελευταίο είναι η χώρα της ποικιλώνυμης αμαρτίας! Θα λέγαμε πως είναι η περιοχή κάθε ασωτίας.

Οι δύο πρώτες μαρτυρούν μια θεωρητική στάση ενώ η τρίτη μια πρακτική τοποθέτηση. Ο αμαρτωλός χάνει τα πάντα. Μένει γυμνός.

Εμείς, αγαπητέ αναγνώστη, δεν πρέπει να μείνουμε στην φάση της αποστασίας. Πρέπει να κατανοήσουμε πως η παραβολή αυτή ορίσθηκε τώρα που είναι η αρχή του Τριωδίου για να μας βγάλει από την απόγνωση και την δειλία. Και τα μηνύματά της απευθύνονται σε όλους μας. Σε όλους τους σημερινούς αμφισβητίες, τους αρνητές και τους ασώτους.

Το μήνυμα αγάπης και φιλανθρωπίας του Θεού που στέλνει πρέπει να το λάβουμε όλοι μας. Ο Κύριος μας αγαπά όλους ανεξαιρέτως. Όσες αμαρτίες και αν έχουμε διαπράξει.

Η πόρτα της φιλανθρωπίας Του δεν κλείνει ποτέ. Η πόρτα της Εκκλησίας είναι πάντα ανοιχτή. Εισέλθετε εις την χαρά του Κυρίου μας. Αμήν.

Διαλεχτός