Κυριακή των Βαΐων ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Φιλίπ. δ΄ 4-9, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Ιωάν. ιβ΄ 1-18

000ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΧΑΡΑΣ

Πηγαία χαρά

Κυριακή των Βαΐων σήμερα, κι η αγία μας Εκκλησία μας καλεί να εορτάσουμε τη θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, η οποία στην ουσία αποτελεί προάγγελο της νίκης της Αναστάσεως. Γι’ αυτό κι εμείς, κρατώντας στα χέρια μας βαΐα, όπως τότε τα παιδιά, «ως οι παίδες, τα της νίκης σύμβολα φέροντες», με χαρά και ενθουσιασμό «τω νικητή του θανάτου βοώμεν, ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου»!

Πώς είναι δυνατόν όμως να βρισκόμαστε μόλις ένα βήμα πριν από τα Πάθη του Κυρίου και να εκφράζουμε τέτοια χαρά και ενθουσιασμό; Την απάντηση μας τη δίνει το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα το οποίο αρχίζει με την παραγγελία: «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που προέρχεται από την ένωση και την κοινωνία μας με τον Κύριο. Πάντοτε!

Να χαιρόμαστε πάντοτε, λοιπόν! Ακόμη και τότε που τα απειλητικά σύννεφα των θλίψεων έρχονται να επισκιάσουν τη χαρά και την ειρήνη της ψυχής μας, ας μη χάνουμε την αισιοδοξία μας. Διότι, όπως το Πάθος του Χριστού μας έφερε τη σωτηρία και ο θάνατός Του μας οδήγησε στην Ανάσταση και την αιώνια ζωή, έτσι και οι διάφορες δυσκολίες, αν τις αντιμετωπίζουμε με υπομονή, θα επιφέρουν οπωσδήποτε μεγάλη ωφέλεια.

Η χαρά του πιστού χριστιανού δεν είναι επιφανειακή, ώστε να επηρεάζεται από εξωτερικές συνθήκες, αλλά βαθιά και ουσιαστική, διότι πηγάζει από την ένωσή μας με τον Σωτήρα Χριστό. Βασίζεται στην απόλυτη εμπιστοσύνη στην πανάγαθη Πρόνοιά Του και στην ακλόνητη πεποίθηση πως όποια δοκιμασία την επιτρέπει Εκείνος για την πνευματική μας οικοδομή και την αιώνια σωτηρία μας.

Με επιείκεια προς όλους

Στη συνέχεια ο απόστολος Παύλος μας προτρέπει να φερόμαστε προς όλους με επιείκεια. «Το επιεικές υμών γνωσθήτω πάσιν ανθρώποις», γράφει. Δηλαδή, η επιείκειά σας και η υποχωρητικότητά σας ας γίνει γνωστή σ’ όλους τους ανθρώπους, και σ’ αυτούς ακόμη τους απίστους.

Ο πιστός χριστιανός δεν μπορεί να είναι σκληρός και εκδικητικός. Ακόμη και όταν προσβάλλεται ή αδικείται, δεν αντιδρά με εμπάθεια και μίσος, αλλά με συγκατάβαση και επιείκεια, με συγχωρητικότητα και αγάπη. Έτσι, ακολουθεί το παράδειγμα του Κυρίου Ιησού, ο Οποίος «λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, πάσχων ουκ ηπείλει, παρεδίδου δε τω κρίνοντι δικαίως»· ενώ Τον χλεύαζαν και Τον έβριζαν, Εκείνος δεν ανταπέδιδε τις ύβρεις τους. Ενώ υπέφερε άδικα, δεν φοβέριζε με εκδικητικές απειλές εκείνους που Τον αδικούσαν, αλλά ανέθετε τον εαυτό Του στον Θεό Πατέρα που πάντοτε κάνει δίκαιη κρίση (Α΄ Πέτρ. β΄ 23).

Οι ημέρες αυτές των Αγίων Παθών είναι μια ευκαιρία να εμβαθύνουμε στην επιείκεια, τη μακροθυμία και την αγάπη του Κυρίου, ώστε κι εμείς να γίνουμε περισσότερο ανεκτικοί και επιεικείς μέσα στην οικογένεια, στον χώρο της εργασίας, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον μας.

Η ειρήνη του Θεού

Όταν εμπιστεύεστε τη ζωή σας στην Πρόνοια του Θεού και φέρεστε με επιείκεια προς όλους, τότε, βεβαιώνει ο άγιος Απόστολος, «η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νουν φρουρήσει τας καρδίας υμών και τα νοήματα υμών εν Χριστώ Ιησού»· η ειρήνη του Θεού, της οποίας την τελειότητα δεν μπορεί να νιώσει κανένας νους, είτε ανθρώπινος είτε αγγελικός, θα φρουρήσει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας, εφόσον μένετε ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό.

Αυτή την ειρήνη άφησε ο Θεάνθρωπος Λυτρωτής στους μαθητές Του, ως πολύτιμη παρακαταθήκη και μόνιμη παρηγοριά, καθώς πλησίαζε η ώρα του αποχωρισμού και οι μαθητές θα έβλεπαν τον αγαπημένο τους Διδάσκαλο να καταδικάζεται σε θάνατο με τον πλέον εξευτελιστικό τρόπο. «Ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν»· φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη, τους είπε. Σας δίνω τη δική μου αληθινή και βαθιά ειρήνη (Ιωάν. ιδ΄ 27).

Η ειρήνη του Χριστού! Πόσο την χρειάζεται η ψυχή μας! Αλλά και πόσο εύκολα φυγαδεύεται, όταν επικρατούν μέσα μας πάθη, όπως η φιλαρχία, η φιλοχρηματία, το μίσος, ο φθόνος, η υπεροψία... Γι’ αυτό και ο θεόπνευστος Απόστολος μας συμβουλεύει: «Όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά,... ταύτα λογίζεσθε». Για να έχετε την ειρήνη του Θεού, προσέξτε την εσωτερική κατάσταση της ψυχής σας. Μην αφήνετε κακούς λογισμούς να μολύνουν το εσωτερικό σας. Συγχωρήστε από τα βάθη της καρδιάς σας αυτούς που σας στενοχώρησαν ή σας αδίκησαν και διώξτε από την ψυχή σας κάθε αίσθημα αντιπαθείας και μνησικακίας.

Καθώς πλέον εισερχόμαστε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, ας απομακρύνουμε κάθε αμαρτωλό πάθος που μας βασανίζει κι ας συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον, ώστε να πλημμυρίζει η ψυχή μας από αληθινή χαρά και ειρήνη.

«Ο ΣΩΤΗΡ»