Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά (Των Προπατόρων) Απόστολος: Β΄ Τιμ. α΄ 8-18, Ευαγγέλιο: Λουκ. ιδ΄ 16-24

222222222Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ

Η μεγάλη κλήση

Η σημερινή ευαγγελική περικοπή είναι γνωστή ως παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. Κάποιος άνθρωπος, είπε ο Κύριος, «ἐποίησε δεῖπνον μέγα»· έκανε μεγάλο βραδινό συμπόσιο και κάλεσε πολλούς.

Τι συμβολίζει όμως αυτό το «μέγα δεῖπνον»; Κυρίως συμβολίζει τη χαρά και την απόλαυση της αιώνιας Βασιλείας. Τα αγαθά του Παραδεί­σου. Αυτοί που θα αξιωθούν να συμμετάσχουν στο ουράνιο αυτό πανηγύρι θα συμπαρακάθηνται με πλήθος αγγέλων και αγίων και θα ψάλλουν μαζί τους ύμνους δοξολογίας προς τον Βασιλέα και Δεσπότη των απάντων, τον Κύριο και Θεό, τον χορηγό κάθε αγαθού. Τι μεγάλη τιμή να μας καλεί ο Θεός σε ένα τέτοιο πανηγύρι! Στην πανευφρόσυνη και αιώνια χαρά του Παραδείσου! «Μακάριοι οἱ εἰς τό δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι», σημειώνει ο ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Είναι μακάριοι οι καλεσμένοι στο δείπνο του γάμου του Αρνίου, διότι θα μετέχουν στην αιώνια χαρά και μακαριότητα (Αποκ. ιθ΄ 9). Ποιος μπορεί να αρνηθεί τέτοια τιμητική πρόσκληση;

Προφάσεις...

Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που απορρίπτουν την τιμητική πρόσκληση με διάφορες προφάσεις, όπως φαίνεται από τη συνέχεια της παραβολής: «Καί ἤρξαντο ἀπό μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες»... Ο ένας είπε ότι ειχε δουλειά στο χωράφι, άλλος πήγαινε να δοκιμάσει τα βόδια που αγόρασε, κι ο τρίτος είπε ότι είναι νιόπαντρος και γι’ αυτό δεν μπορούσε τάχα να έλθει. Δηλαδή όλοι οι προσκεκλημένοι απορροφήθηκαν από τις βιοτικές μέριμνες και τις σαρκικές τους διαθέσεις και αδιαφόρησαν για τήν πρόσκληση του άρχοντα, ο οποίος τους καλούσε να γίνουν συμμέ­τοχοι στη χαρά της βασιλείας του.

Όλες αυτές οι προφάσεις αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν συνειδητοποιήσει την αξία της προσκλήσεως που είχαν λάβει. Γι’ αυτό και δεν έκαναν σωστή ιεράρχηση των εργασιών τους.

Ίσως όμως κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στη δική μας ζωή. Μας καλεί ο Θεός σε ζωή πνευματική, ανώτερη, κι εμείς μένουμε συχνά προσκολλημένοι στις γήινες απολαύσεις φθαρτών αγαθών. Κάθε Κυριακή κτυπά η καμπάνα και μας καλεί στην εκκλησία, αλλά δυστυχώς μερικοί δεν ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμά της προβάλλοντας διάφορες ευλογοφανείς προφάσεις. Μας δίνεται η δυνατότητα να ακούσουμε ή να μελετήσουμε τον λόγο του Θεού, και λέμε: «δέν έχω χρόνο». Έρχεται καιρός να εξομολογηθούμε, και διαρκώς το αναβάλλουμε.

Ας προσέξουμε πολύ! Οι επιλογές μας σ’ αυτήν εδώ τη ζωή καθορίζουν το αιώνιο μέλλον μας. Δεν συγκρίνονται οι πρόσκαιρες απολαύσεις ή οι βιοτικές μέριμνες με τα αγαθά που μας προσφέρει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία Του. Ας μην τα αρνηθούμε με όποιες τυχόν προφάσεις. Ο πανάγαθος Θεός μας έχει καλέσει όλους για να σωθούμε. Εμείς είμαστε ελεύθεροι να αποδεχθούμε ή όχι την κλήση Του.

Όχι μόνο κλητοί άλλα. καί εκλεκτοί

Η σημερινή ευαγγελική περικοπή επισφραγίζεται με την κατηγορηματική διαβεβαίωση του Κυρίου: «Πολλοί εἰσί κλητοί, ὀλίγοι δέ ἐκλεκτοί». Δηλαδή, πολλοί είναι οι καλεσμένοι στη Βασιλεία του Θεού, λίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί, που έχουν τις αρετές και θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία αυτή.

Αξίζει να επισημάνουμε τη σαφή αριθμητική διαφορά. Ενώ είναι πολλοί οι προσκεκλημένοι, λίγοι είναι αυτοί που ανταποκρίνονται στην πρόσκληση. Και σε άλλο σημείο ο Θεάνθρωπος μας διαβεβαίωσε ότι, σε αντίθεση με τον πλατύ και ευρύχωρο δρόμο που οδηγεί στην απώλεια και εύκολα τον ακολουθούν οι πολλοί, η οδός που οδηγεί στην ουράνια Βασιλεία είναι «στενή καί τεθλιμμένη» καί «ὀλίγοι εἰσίν οἱ εὐρίσκοντες αὐτήν»!

Σέ μια εποχή όπου κριτήριο για τις επιλογές μας συχνά είναι η πλειοψηφία, σ’ έναν κόσμο που εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη δύναμη της μάζας· καθώς κι εμείς στην καθημερινότητά μας βλέπουμε ότι οι επιλογές μας διαμορφώνονται ανάλογα με το περιβάλλον γύρω μας και τη δικαιολογία «έτσι κάνουν όλοι»· ας ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου που είναι ξεκάθαρη: «Πολλοί εἰσί κλητοί, ὀλίγοι δέ ἐκλεκτοί».

Ας μη μας παρασύρει λοιπόν το πλήθος. Εμείς ας προσέξουμε την εξαιρετική κλήση που μας απευθύνει ο Κύριος Ιησούς. Μας καλεί στην Εκκλησία Του σε νέα, αναγεννημένη ζωή, μακριά από την αμαρτία. Ζωή αγιότητος, σύμφωνη με το θέλημά Του. Αν ανταποκριθούμε στην τι­μητική πρόσκληση, Εκείνος με την άπειρη αγάπη Του θα μας χαρίσει άφθαρτα και ουράνια δώρα και θα μας καταστήσει κληρονόμους της Βασιλείας Του.

«Ο ΣΩΤΗΡ»