ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡΙΚΚΗΣ, ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

001

Μέσα στὴν ταχύτητα καὶ τὴν πολυπλοκότητα τῆς πληροφορίας στὸν κυβερνοχῶρο, ὅπου καθημερινῶς πλέον κινεῖται καὶ δραστηριοποιεῖται ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ἡ Ἐκκλησία δὲν νοεῖται νὰ βρίσκεται «ἐκτός». Ὁ ἱεραποστολικὸς σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν διάδοση τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου σ’ ὅλα τά ἔθνη, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας πρὸς τοὺς Ἀποστόλους «…πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη…», βρίσκει τὸ διαδίκτυο ὡς τὸ προσφορώτερο ἐργαλεῖο τῆς ἐποχῆς μας γιά τήν ταχύτερη διάδοση τῆς καλῆς ἀγγελίας περὶ σωτηρίας καὶ ἁγιασμοῦ τοῦ ἀνθρώπου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅπως συμβαίνει σὲ κάθε ἐργαλεῖο, ἡ χρήση του εἶναι ἐκείνη ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν δημιουργικότητα τοῦ σκοποῦ ἤ τὴν καταστροφικότητά του. Ἡ σώφρονα χρήση ὡστόσο τοῦ διαδικτύου μπορεῖ γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀποβεῖ χρήσιμος καὶ δημιουργική.

Μὲ αἰσθήματα χαρᾶς καὶ ἰκανοποιήσεως σᾶς καλοσωρίζουμε στὸν νεοφανέντα ἰστότοπο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καὶ εὐχόμεθα ὁλοκαρδίως, ὁ Παντογνώστης καὶ Παντεπόπτης Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ φωτίζει τούς ἐπισκέπτες σὲ κάθε ἀγαθὸ καὶ δημιουργικὸ ἔργο. Τὸ δὲ προσφερόμενο πνευματικὸ ὑλικὸ νὰ ἀποβεῖ σὲ ὠφέλεια καὶ πνευματικὴ οἰκοδομὴ ὅλων.

Εὐχέτης πρὸς Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Τρίκκης καὶ Σταγῶν ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ


ΜΗΝΥΜΑ
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ Μ.Μ.Ε.

Ἡ Ἐκκλησία ἐξ ὁρισμοῦ ἔχει τὴν εὐθύνη τοῦ ἔργου τῆς μεταδόσεως τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιταγὴ τοῦ δομήτορος αὐτῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ, «…πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη…». Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ μπορεῖ καὶ ἐπιβάλλεται νὰ χρησιμοποιεῖ οἱοδήποτε ἐργαλεῖο προσφέρεται ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ἐπινοητικότητα πρὸς ἐπίτευξη τοῦ ἱεραποστολικοῦ της σκοποῦ. Τὸ Διαδίκτυο (Internet) ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον σύγχρονα καὶ θαυμαστὰ κατορθώματα τῆς ἀνθρωπίνης τεχνολογικῆς προόδου, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς δυνατότητος ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὸν Δημιουργό του. Στὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ἐπαφίεται νὰ χρησιμοποιεῖ τὶς νέες τεχνολογίες δημιουργικά καὶ ὄχι αὐτοκαστροφικά.

Μὲ αἰσθήματα χαρᾶς καὶ ἰκανοποιήσεως ἀνακοινώνουμε στὸ πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀλλά καὶ σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο, ἰδιαιτέρως στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως καθὼς καὶ στὰ ἀντίστοιχα Μέσα Κοινωνικῆς Δικτυώσεως, ὅτι ἡ Ἱερὰ μας Μητρόπολη Τρίκκης καὶ Σταγῶν δημιούργησε στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς της εὐθύνης τὸν δικό της ἰστότοπο, μέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ καθίσταται γνωστὸ τὸ πολυποίκιλο ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ ἔχει ἄμεση πρόσβαση ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος σέ ἐγκυκλίους, δελτία τύπου, ἀνακοινώσεις, πρόγραμμα Μητροπολίτου, ὁμιλίες, ἐκδηλώσεις εἴτε λατρευτικὲς εἴτε καλλιτεχνικὲς μὲ φωτογραφίες ἤ video καὶ λοιπὲς δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καὶ τῶν ἐνοριῶν της. Θεωρεῖται δὲ αὐτονόητος ἡ ἀκώλυτη χρήση τοῦ προσφερομένου ὑλικοῦ, καθὼς καὶ ἡ ἐλεύθερη καὶ εὐπρόσδεκτος συμμετοχὴ ὅλων στὶς προαναφερόμενες ἐκδηλώσεις.

Γιὰ ὁποιαδήποτε πληροφορία μπορεῖτε νὰ ἀπευθύνεσθε στὸν ἐκπρόσωπο τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὸν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Ἀλέξιον Κανίναν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθὼς καὶ στὸν ὑπεύθυνο τῆς ἰστοσελίδος Πρωτοπρεσβύτερον Γεώργιον Γραδούλαν.

Διεύθυνση τῆς Ἰστοσελίδος: www.imtks.gr
Διεύθυνση ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομεῖου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως