Υποδοχή των «Αχράντων Παθών του Κυρίου) (ΤΙΜΙΟ ΞΥΛΟ, ΣΠΟΓΓΟΣ, ΑΚΑΝΘΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΧΛΑΜΥΔΑ) στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων

2222Φέρεται εἰς γνῶσιν πάντων, ὅτι τήν Κυριακήν 12ην Μαρτίου 2023 καὶ ὥραν 6:30 μ.μ., εἰς τά προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Τρικάλων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης κ. Χρυσόστομος, ἐπικεφαλὴς τοῦ Ἱεροῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, θὰ ὑποδεχθῇ τά «Ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρίου», τὰ ὁποῖα φυλάσσονται εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας, πρὸς εὐλογίαν τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς ἐπαρχίας μας.

Εἰς ἅπαντας τοῦ Ἱεροὺς Ναοὺς θὰ ἀναρτηθῇ καὶ διανεμηθῇ ἀναλυτικῶς τὸ πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν.